عبدالهی

23

چهارشنبه پیام تحویل مرسوله رو از اداره پست دریافت کردم و پنجشنبه صبح بسته دستم رسیده بود . کیفیت تیشرت های تولید بسیار عالی بود من همه رنگ های تیشرت تولید ریسک رو تهیه کردم . متشکرم