فرستنده :فروشگاه ریسک
وب‌سایت:www.riskonline.ir
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:02191030611
آدرس:اهواز زیتون کارمندی خیابان حجت نبش زاهد
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
1شناسه50426محصولشلوار اسلش زغالی پانچ دار - M قیمت325,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد1مبلغ کل325,000 تومان
مبلغ کل 325,000 تومان
مبلغ حمل و نقل

ویژه شهرستان‌ها: 29,000 تومان

مبلغ نهایی 354,000 تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب