شرایط حمل و نقل

هزینه پیک در اهواز ، خرید بالای 200 هزارتومان رایگان می باشد.

خرید زیر 200 هزارتومان ، هزینه 5 هزارتومان می باشد.

هزینه پست برای شهرستان 15 هزارتومان می باشد.